Nestorkring
Rijk aan ervaring

Welkom op de website van Nestorkring

Ideaal klankbord voor bestuur, directie, kader en Raden van Toezicht van maatschappelijke organisaties. Ervaren voormalig bestuurders en directeuren als adviseur, coach of mentor.


Nestorkring is een onafhankelijke stichting die wil bijdragen aan het optimaal functioneren van bestuur, directie en management van allerlei maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk door middel van professionele advisering en coaching door nestoren die hun kennis en ervaring belangeloos ter beschikking stellen. Een specifieke vorm van coaching, die in toenemende mate wordt gevraagd, is het vervullen van de rol als mentor. 

De nestoren hebben een brede achtergrond, verworven in leidinggevende functies in het bedrijfsleven, bij de overheid en in not for profit organisaties.

Nestorkring heeft opdrachtgevers in vrijwel alle geledingen van het maatschappelijk middenveld. Gedurende haar bestaan realiseerde Nestorkring tot dusver meer dan 680 opdrachten bij onder meer instellingen voor  kinderopvang, onderwijs, intramurale zorg, thuiszorg, welzijn, sociaal-cultureel werk, vluchtelingenwerk, milieu, kunst en cultuur.Nieuws:

Nestor worden?

Nestorkring zoekt - met name in West en Zuid Nederland  - vrouwen en mannen, oud-directeuren en -bestuurders, die nestor willen worden. Bekijk de nestoren op deze website om een indruk te krijgen van wat voor mensen wij zoeken. Vraag informatie bij het secretariaat: info@nestorkring.nl of stuur ons uw CV