Nestorkring
Rijk aan ervaring

Nestoren in de regio Noord Oost


- Regio-coördinator: Mw N.J.M. (Nicole) Senteur

- Nestoren:

  • Mr A.M. (Bram) Busstra, Assen; Adviseur / Coach / Mentor

Jurist. Werkte enige tijd in Nederland in verschillende functies en werkte vanaf 1978 in het buitenland als projectmanager. Was tevens met zijn partner eigenaar van een adviesbureau en voerde als adviseur institutionele ontwikkeling meer dan 40 korte opdrachten op verschillende gebieden, zoals decentralisatie, gezondheidszorg, infrastructuur, rurale ontwikkeling, natuurbescherming en meer. Sinds 2012 terug in Nederland; concentreert zich daar met name op de decentralisatie in Welzijn (de 3 transities). 


  • J. (Jan) de Keijzer, Houwerzijl 

Werkzaam geweest als huisarts en sociaal geriater. Veel ervaring opgedaan als afdelingshoofd van ouderen-teams (12 jaar) en als directeur behandelzaken bij GGZ organisaties (6 jaar bij Parnassia in den Haag en 6 jaar bij Lentis in Groningen).

Inzetbaar als coach en adviseur van middenmanagement en eindverantwoordelijken in alle sectoren maar met name in de gezondheidszorg.


  • Drs W. (Wim) de Nobel, Roden; Adviseur / Coach/ Mentor               

 Bedrijfseconoom en Facility manager. Na een loopbaan bij profit- en non profit organisaties, waaronder commerciële dienstverlening, academische ziekenhuizen en universiteiten werkzaam geweest als interim manager, projectmanager en trainer/docent. Als nestor in de rol van sparring-partner voor directies en teamleiders op het gebied van strategie, financieel management en operationele vraagstukken, waaronder inrichting van organisatie en projecten. Onder andere bij welzijnsorganisaties, kinderopvang, opleidingsinstituut en museale sector. Inzetbaar in Noord en Oost Nederland.


  • N.J.M. (Nicole) Senteur, Assen           

Werkzaam geweest als hulpverlener, staffunctionaris, manager en bestuurder in de welzijnssector. Sinds 2011 zelfstandig werkzaam als coach en adviseur voor toezichthouders, bestuurders en uitvoerders in de publieke sector, met name  zorg en welzijn. 

Inzetbaar als coach en adviseur.  • J. (Jan) Slagter, Zuidwolde (Drenthe)

Opleiding / Ervaring                                                                                            HBO Onderwijs, MO Geschiedenis en managementstudie. Leraar, directeur diverse basisscholen en algemeen directeur onderwijsstichting. Ervaring in provinciaal en gemeentelijk bestuur; diverse andere                  bestuursfuncties. Kennis van management, financiën, personeelsbeleid en organisatie- ontwikkeling.    

                                            Via Nestorkring: Adviseren van besturen en organisaties. Coachen van bestuurders, managers,                                                      leidinggevenden en andere professionals. Begeleiden (mentor) van personen binnen specifieke                                                      projecten.

                                                                                                 

  • Dhr A. (Bert) Smid, Heerenveen; Adviseur / Coach / Mentor                   

Na een studie Economie en Sociale Geografie een aantal jaren leraar. Daarna meerdere directiefuncties in het middelbaar beroepsonderwijs en VO. Ook actief geweest als interim directeur, adviseur, projectleider en trainer; tevens directeur van een onderwijs-adviescentrum geweest.