Nestorkring
Rijk aan ervaring

Werkwijze

U overweegt een nestor als adviseur, coach of mentor in te schakelen.


Een aanvraag voor advisering of coaching dient u in met het formulier onder de tab: "Contact" op deze website.

Na ontvangst van uw aanvraag maakt een nestor een afspraak met u voor (vrijblijvend) intakegesprek.

Indien overeenstemming ontstaat over aard en inhoud van de opdracht en de persoon van de nestor wordt een concept-contract opgemaakt, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de opdrachtgever en de nestor die de opdracht gaat uitvoeren. Aan het contract worden de "Algemene Voorwaarden" die Nestorkring hanteert, gehecht.

Na een wederzijds akkoord wordt het contract definitief opgemaakt en gaat de nestor aan de slag. Daarbij krijgt hij/zij feedback uit de regio waartoe hij/zij behoort. Ook kan de nestor een collega inschakelen, zonder extra kosten voor de opdrachtgever.

Aan het einde van de opdracht wordt deze schriftelijk en in een afsluitend gesprek geëvalueerd door de opdrachtgever en de nestor; bij een coaching van een functionaris, die niet de opdrachtgever is, wordt geëvalueerd met betrokkene.

Nestorkring rekent voor haar bemiddeling en de instandhouding van het secretariaat een eenmalige vergoeding van € 900,- (ex BTW). De nestor zelf werkt belangeloos en ontvangt daarom zelf geen financiële vergoeding voor zijn/haar werk. Wel vergoedt de opdrachtgever de door de nestor gemaakte en gedeclareerde onkosten, meestal bestaande uit reis- en verblijfkosten.