Een interview met nestor Donny Brandon

Toen ik nog werkzaam was als directeur/bestuurder van een welzijnsorganisatie, heb ik zelf gebruik gemaakt van de ervaring van een Nestor. Het was een turbulente tijd, we zaten onder andere midden in een meervoudige fusie. Ik vond het nuttig en prettig om te sparren met iemand die daar met distantie naar kon kijken.

 

Als directeur/bestuurder leerde ik de inbreng van een Nestor waarderen

Drs Y.M. (Donny) Brandon

Het was voor mij dus een logische stap om me na mijn pensioen aan te melden bij de Nestorkring en mijn werkervaring en kennis om niet in te zetten voor anderen. Daarbij beperk ik me tot mijn voormalige vakgebied. Mijn inhoudelijke expertise in een vergelijkbare functie geeft vertrouwen bij wat ik onze ‘klanten’ noem. Ik weet wat het is om leiding te geven aan een welzijnsorganisatie en om te gaan met zaken als bezuinigingen, subsidieaanvragen, fusies, begrotingen of bedrijfsplannen.

Op die manier kan ik heel gericht werken. Ik zoek eerst uit welke vragen er leven bij een klant. Vervolgens bekijken we samen welke oplossing het beste past bij klant en organisatie. Vaak weten klanten al welk doel zij willen bereiken, maar niet hoe ze dat concreet kunnen realiseren. Juist daarbij kan ik als Nestor helpen met gerichte adviezen uit de praktijk.

 Belangrijk is dat we ons onafhankelijk kunnen opstellen. We zijn niet uit op persoonlijk gewin of vervolgopdrachten. En waarom ik enthousiast ben over dit werk? Omdat ik wat wil betekenen in de maatschappij en vooral omdat het leuk is om samen met de klant een klus te klaren.