Advisering

Overweegt u ondersteuning van buiten met betrekking tot beleidsmatige en/of organisatorische kwesties?

De nestor ondersteunt bestuur, directie, management, bij strategische planning, organisatieontwikkeling, personeelsbeleid, financieel beleid en dergelijke? De nestor denkt mee, maakt analyses, doet voorstellen en ontwerpt scenario’s.

Vrijblijvend intakegesprek

Overweegt u Nestorkring in te schakelen? Vul dan onderstaand formulier in.

10 + 3 =

Na het indienen van de aanvraag, is de procedure als volgt:

  • De nestor maakt met u een afspraak voor een (vrijblijvend) intakegesprek.
  • Na overeenstemming over de opdracht wordt een concept-contract opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan zowel opdrachtgever als desbetreffende nestor.
  • Na akkoord wordt een definitief contract opgesteld.
  • De nestor gaat aan de slag. Daarbij krijgt hij/zij feedback uit de regio waartoe hij/zij behoort. Ook kan de nestor een collega inschakelen zonder extra kosten voor de opdrachtgever.
  • Aan het einde van de opdracht wordt schriftelijk en in een afsluitend gesprek geëvalueerd door de opdrachtgever en de nestor; bij coaching van iemand die niet de opdrachtgever is, wordt geëvalueerd met de betrokkene.

Nestorkring rekent voor haar bemiddeling en de instandhouding van het secretariaat een eenmalige vergoeding van € 900,- (ex BTW). De nestor zelf werkt belangeloos en ontvangt daarom zelf geen financiële vergoeding voor zijn/haar werk. Wel vergoedt de opdrachtgever de door de nestor gemaakte en gedeclareerde onkosten, meestal bestaande uit reis- en verblijfkosten.