Mentor

Als mentor kijkt de nestor met zijn/haar ervaring mee over de schouder van de bestuurder, de directeur of de manager.

De nestor geeft feedback en doet suggesties, kan best practices voorleggen en bewezen oplossingen aandragen.

Overweegt u Nestorkring in te schakelen? Vul dan onderstaand formulier in.

11 + 1 =

Na het indienen van de aanvraag, is de procedure als volgt:

  • De nestor maakt met u een afspraak voor een (vrijblijvend) intakegesprek.
  • Na overeenstemming over de opdracht wordt een concept-contract opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan zowel opdrachtgever als desbetreffende nestor.
  • Na akkoord wordt een definitief contract opgesteld.
  • De nestor gaat aan de slag. Daarbij krijgt hij/zij feedback uit de regio waartoe hij/zij behoort. Ook kan de nestor een collega inschakelen zonder extra kosten voor de opdrachtgever.
  • Aan het einde van de opdracht wordt schriftelijk en in een afsluitend gesprek geëvalueerd door de opdrachtgever en de nestor; bij coaching van iemand die niet de opdrachtgever is, wordt geëvalueerd met de betrokkene.

Nestorkring rekent voor haar bemiddeling en de instandhouding van het secretariaat een eenmalige vergoeding van € 900,- (ex BTW). De nestor zelf werkt belangeloos en ontvangt daarom zelf geen financiële vergoeding voor zijn/haar werk. Wel vergoedt de opdrachtgever de door de nestor gemaakte en gedeclareerde onkosten, meestal bestaande uit reis- en verblijfkosten.