Sparringpartner

Wilt u als bestuurder of directeur van gedachten wisselen om bijvoorbeeld samen een goed idee verder te verkennen of uit te werken? Schakel dan een ervaren nestor in!

Als bestuurder, directeur of Raad van Toezicht kan het een verademing zijn om van gedachten te wisselen met een ervaren en ter zake kundige nestor van buiten.

Beleidsvoornemens en strategische verkenningen kunnen tegen het licht worden gehouden en de haalbaarheid verkend worden.

De nadruk ligt op luisteren, meedenken en kritische vragen met elkaar stellen, voor een beter resultaat.

Ook het meer persoonlijk ondersteunen om bijvoorbeeld twijfel over beleidsvoornemens en de organisatiegevolgen daarvan weg te nemen kan een belangrijke reden zijn een expert van buiten in te zetten.

Overweegt u Nestorkring in te schakelen? Vul dan onderstaand formulier in.

2 + 12 =

Na het indienen van de aanvraag, is de procedure als volgt:

  • De nestor maakt met u een afspraak voor een (vrijblijvend) intakegesprek.
  • Na overeenstemming over de opdracht wordt een concept-contract opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan zowel opdrachtgever als desbetreffende nestor.
  • Na akkoord wordt een definitief contract opgesteld.
  • De nestor gaat aan de slag. Daarbij krijgt hij/zij feedback uit de regio waartoe hij/zij behoort. Ook kan de nestor een collega inschakelen zonder extra kosten voor de opdrachtgever.
  • Aan het einde van de opdracht wordt schriftelijk en in een afsluitend gesprek geëvalueerd door de opdrachtgever en de nestor; bij coaching van iemand die niet de opdrachtgever is, wordt geëvalueerd met de betrokkene.

Nestorkring rekent voor haar bemiddeling en de instandhouding van het secretariaat een eenmalige vergoeding van € 900,- (ex BTW). De nestor zelf werkt belangeloos en ontvangt daarom zelf geen financiële vergoeding voor zijn/haar werk. Wel vergoedt de opdrachtgever de door de nestor gemaakte en gedeclareerde onkosten, meestal bestaande uit reis- en verblijfkosten.