Teamcoaching

Ervaart u problemen in het functioneren van onderdelen of teams van uw organisatie?  Dan kan een nestor helpen deze te analyseren en waar mogelijk op te lossen.

De nestor maakt communicatieproblemen, interne conflicten, onuitgesproken belangentegenstellingen, teamproblemen en dergelijke manifest en bespreekbaar.

Ook kan de nestor helpen bij een onderzoek naar draagvlak voor bepaalde beleids- of organisatieveranderingen

Overweegt u Nestorkring in te schakelen? Vul dan onderstaand formulier in.

12 + 7 =

Na het indienen van de aanvraag, is de procedure als volgt:

  • De nestor maakt met u een afspraak voor een (vrijblijvend) intakegesprek.
  • Na overeenstemming over de opdracht wordt een concept-contract opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan zowel opdrachtgever als desbetreffende nestor.
  • Na akkoord wordt een definitief contract opgesteld.
  • De nestor gaat aan de slag. Daarbij krijgt hij/zij feedback uit de regio waartoe hij/zij behoort. Ook kan de nestor een collega inschakelen zonder extra kosten voor de opdrachtgever.
  • Aan het einde van de opdracht wordt schriftelijk en in een afsluitend gesprek geëvalueerd door de opdrachtgever en de nestor; bij coaching van iemand die niet de opdrachtgever is, wordt geëvalueerd met de betrokkene.

Nestorkring rekent voor haar bemiddeling en de instandhouding van het secretariaat een eenmalige vergoeding van € 900,- (ex BTW). De nestor zelf werkt belangeloos en ontvangt daarom zelf geen financiële vergoeding voor zijn/haar werk. Wel vergoedt de opdrachtgever de door de nestor gemaakte en gedeclareerde onkosten, meestal bestaande uit reis- en verblijfkosten.