Na studie Klassieke talen, leraar in die vakken te Amsterdam. Lid Commissie Leerplan Klassieke talen; vakdidacticus Universiteit Leiden. Adjunct-directeur Nieuwe Lerarenopleiding (NLO) te Amsterdam. Directeur Postdoctorale Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam.