Coaching (zowel individueel als groeps-) houdt in het stellen van vragen bij problemen en vanzelfsprekendheden om zodoende te zoeken naar antwoorden voor het verbeteren van het functioneren in een complexe werksituatie.
Begeleiden van veranderingen door het organiseren van bijv. workshops met verschillende partijen in een dynamisch speelveld om gezamenlijk doelen te formuleren en oplossingen ten dienste van de gewenste verandering te bereiken.
Branches: vrijwilligersorganisaties, onderwijs- en zorgorganisaties