Nestorkring
Rijk aan ervaring

Over ons

De Stichting Nestorkring is opgericht in 1990.

Sinds de oprichting is Nestorkring uitgegroeid tot een landelijk netwerk van rond de  30 actieve nestoren, die ieder kunnen bogen op een schat aan leidinggevende ervaring in uiteenlopende branches en disciplines. 

De nestoren zijn breed inzetbaar en worden zorgvuldig geselecteerd op basis van strenge criteria. 

Meestal geen inhoudelijk specialisten maar adviseurs met veel ervaring met organisatie-ontwikkeling, organisatieveranderingen en fusies. De meesten zijn daarnaast deskundige en gedreven coaches en mentoren.

De nestoren vormen regionale groepen (regio's) met een eigen regiocoördinator.  De regio is een wezenlijk schakel in Nestorkring. Activiteiten zijn onder meer:

  • Zorgen voor intake, uitvoering en evaluatie van de opdrachten. 
  • Geven van feedback aan de nestor bij de uitvoering van zijn/haar opdracht  
  • Regelmatig overleg  over voortgang en kwaliteit van het werk
  • Periodiek houden van intervisie-bijeenkomsten
  • Overleg met het bestuur