06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Nestorkring meeting

Over ons

De missie van De Nestorkring is een bijdrage leveren aan de verbetering van het functioneren van maatschappelijke organisaties. Een bijdrage die bestaat uit advisering en coaching van besturen, directies, management en beleidsmedewerkers.

Onze visie is dat het betrekken van iemand die een frisse en onafhankelijke kijk heeft, gebaseerd op ervaring en expertise, toegevoegde waarde biedt. Dat is juist wat een Nestor van De Nestorkring te bieden heeft. Met een ervaren senior komt u verder!

De nestors

De Nestorkring bestaat uit een netwerk van senioren die hun sporen hebben verdiend op bestuurlijk en senior managementniveau, binnen maatschappelijke organisaties en in het bedrijfsleven. Dankzij hun ervaring en expertise zijn zij in staat om zich in te leven in een breed scala aan organisaties, vraagstukken en situaties. Afhankelijk van de behoefte, treedt een Nestor op als adviseur, sparringpartner, persoonlijke- en/of teamcoach. Binnen hun rol dragen ze bij aan organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en veranderings- en besluitvormingsprocessen.

Alle Nestors hebben vrijwel tot compleet hun werkende loopbaan beëindigd. De tijd die zij nu over hebben, hopen ze zinvol te besteden. Ze zijn gedreven om zich belangeloos in te zetten en een bijdrage te leveren. Hun beloning zit hem in de inspiratie die zij halen uit persoonlijke contacten. Ook de waardering die ze ontvangen vanuit de maatschappelijke organisaties werkt motiverend. 

Nestors weten hoe het is om bestuurder, directeur of manager te zijn. Ze herkennen signalen en dilemma’s. En kunnen zich verplaatsen in de positie van een ander. Wij zorgen voor een match tussen de vragen die er spelen en de expertise van de Nestor. 

Verschillende expertises van Nestors

 

 • Strategische verkenning, beleidsplanning en besluitvormingsprocessen;
 • Opzet en evaluatie van Governance Structuur;
 • Fusie-, overname- en samenwerkingsproces(sen);
 • Besturen en toezicht houden op gebied van samenstelling, functioneren en evaluatie;
 • Coaching individueel en/of als team op bestuurlijk-, directie- en managementniveau;
 • (Conflict)bemiddeling;
 • Veranderingsprocessen als (re)organisatie en cultuur; 
 • Projectbegeleiding in opzet en proces;
 • Financiën, bedrijfsvoering en werkprocessen;
 • HRM-beleid;
 • Interne en externe communicatie;
 • Optreden als dagvoorzitter of gespreksleider;
 • Omgaan met medezeggenschap en ondernemingsraden;
 • Vrijwilligers en de werving en binding hiervan.
Expertises

Onze diensten

Uitleg in het park

Advisering

Coaching aan tafel

Individuele coaching

Teamcoaching

Teamcoaching

Sparringpartner

Sparringpartner

Deel deze pagina: