Nieuwsbrief nummer 7

Voorzitter Bert Smid over werken met het Rijnlands model Het werk als Nestor vraagt flexibiliteit om mee te bewegen met de vragen van de opdrachtgever die tijdens het proces aan de orde komen. Bij een van mijn eigen opdrachtgevers werd ik geconfronteerd met een client die externe advisering inzake organisatieontwikkeling had gekregen, maar hier eigenlijk geen raad mee wist. Na verheldering bleek een belangrijke vraag nog onbeantwoord, namelijk vanuit welk gedachtegoed en persoonlijke opvattingen moet de ontwikkeling van de organisatie richting krijgen, welke principes en zienswijzen zijn belangrijk?  Met beroep op mijn wendbaarheid, stelde ik een kort advies op, gebaseerd op de opgedane kennis en ervaring  van mijn cliënt. Bij het opstellen van het advies raadpleegde ik mijn literatuur...

Lees meer

Nieuwsbrief nummer 6

Nieuwe opdrachten De afgelopen maanden is de Nestorkring met een aantal nieuwe opdrachten gestart. Dat zijn  opdrachten bij onder meer een buitenschoolse opvang in Gouda, een maatschappelijk bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam, de Pauluskerk in Rotterdam, de Nederlandse Vrouwenraad en een Joodse instelling in Den Haag. Opdrachten vorig jaar In 2023 heeft de Nestorkring een goed jaar gehad met meer opdrachten dan begroot. De waardering voor ons werk blijft onverminderd groot. In het eerste kwartaal van 2024 zijn alweer de nodige acquisitiegesprekken gevoerd en nieuwe opdrachten gestart. Interview met Fleur van Muiswinkel Directeur Museum Hilversum, een museum dat zich richt op mediakunst, mediacultuur en fotografie   Hoe is contact met de Nestorkring ontstaan? Via Marijke van...

Lees meer

Nieuwsbrief nummer 5

Nieuwe opdrachten De afgelopen maanden is de Nestorkring met een aantal nieuwe opdrachten gestart. Dat zijn opdrachten bij onder meer bij vrouwenopvang in Leiden, Volksuniversiteit in Rotterdam, een centrum voor Jeugd en Gezin en een stichting Leergeld. Opdrachten in het nieuwe jaar De Nestorkring heeft voor volgende jaar als doelen gesteld om het aantal opdrachten te verhogen en daarvoor de acquisitieactiviteiten uit te breiden. Daarnaast probeert de Nestorkring zich nog meer te richten op organisaties die niet de middelen hebben om op de commerciële markt advies of ondersteuning in te huren. Nieuwe nestors Er zijn ook twee nieuwe nestors actief geworden. Dat zijn Willy van Stam en Jacobien Hoefnagels. Interview met Yvonne Zuidgeest directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie Diverz...

Lees meer

Nieuwsbrief nummer 4

Nieuwe opdrachten De afgelopen maanden is de Nestorkring met een aantal nieuwe opdrachten gestart. Dat zijn onder meer een schoolorganisatie in Twente, welzijnsorganisaties in Dordrecht en Zandvoort, een zorgorganisatie in Hellevoetsluis, musea in Hilversum en Enkhuizen en een Amsterdamse culturele organisatie. Opdrachten afgerond Er zijn opdrachten afgerond bij onder meer een startende organisatie de seksuele voorlichting op scholen verzorgt, de landelijke vereniging tegen discriminatie en een organisatie voor kinderopvang in Rotterdam. De Nestorkring bedient een breed palet aan organisaties die ondersteuning vragen voor organisatievraagstukken of een sparringpartner zoeken voor directie of management. De opdracht Stichting Kinderopvang Lombardijen Rotterdam. Een verslag van directeur...

Lees meer

Nieuwsbrief nummer 3

Nieuwe nestors In de regio Noord Noord/Oost heeft de Nestorkring twee nieuwe nestors verwelkomd. Dit zijn Anne van der Heide en Arend Kroes. Regio West is versterkt met Ellen Lems.  Opdrachten in 2022 In 2022 heeft de Nestorkring aan 19 verschillende maatschappelijke organisaties ondersteuning kunnen bieden, variërend van advies bij strategische vraagstukken, sparringpartner voor directeuren en diverse andere vormen van advies.  Nieuwe opdrachten De afgelopen maanden is gestart met nieuwe opdrachten bij onder meer een aantal onderwijsinstellingen, culturele organisaties, welzijnsorganisaties en een kringloopbedrijf.Succesvolle ondersteuning Van een natuurbeheerorganisatie Twee coaches van Nestorkring hebben een coachingstraject verzorgd bij een natuurbeheer organisatie in het noorden van...

Lees meer

Nieuwsbrief nummer 2

De oproep voor nieuwe Nestors heeft succes gehad. We verwelkomen Marga Haveman, Lydia de Jong en Marian Stet. Drie opdrachten afgerond In de regio Zuid zijn er twee opdrachten afgerond:De Nestorkring is sparringpartner geweest voor de directeur van een verpleeg- verzorgingshuis in het zuiden van het land. De thema’s die aan de orde kwamen waren de relatie met de Raad van Toezicht, ketenvorming, stijl van leiderschap en ontwikkelen toekomstvisie met het directieteam. Ook werd een advies gegeven over samenwerking en het bundelen van bedrijfsmatige activiteiten bij natuur- en milieuorganisaties gespreid over het land. Dit was een onderzoek om op gebied van HRM en administratieve bedrijfsvoering samen te werken. In team West is een eerste opdracht voor het Rode Kruis afgerond....

Lees meer

Nieuwsbrief nummer 1

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Nestorkring. Drie keer per jaar willen we op deze manier onze relaties op de hoogte brengen van nieuws en andere wetenwaardigheden van de Nestorkring.Reactie zijn meer dan welkom op b.geerink@nestorkring.nlWilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, meldt u dan af aan het eind. Samenwerkingsovereenkomst  De Nestorkring heeft eind 2021 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Rode Kruis. Nestorkring gaat met een aantal nestors het Rode Kruis helpen met de uitwerking van de reorganisatie van de districten en de afdelingen. Bijzonder aan de samenwerking is dat er een ‘pool’ wordt gevormd van nestors en Rode Kruisbestuurders uit de districten. Informatie bij j.bauer@nestorkring.nl De Nestorkring is op zoek naar nieuwe nestors voor regio West. Wil...

Lees meer
Deel deze pagina: