‘Als er een simpele oplossing was, dan had ik die zelf wel bedacht’

‘Ook maatschappelijke organisaties moeten zich verhouden tot de Coronacrisis en de maatregelen om die te beheersen. Dat kan betekenen dat zij behoefte krijgen aan ondersteuning door mensen die onder moeilijke omstandigheden het hoofd koel houden. Dat is wat Nestorkring te bieden heeft: ervaren mensen die weten wat het is om eindverantwoordelijk te zijn in grote organisaties. Wij kunnen een helpende hand bieden, coaching, advisering, sparring of meedenken over strategische of organisatorische vraagstukken’

Nestorkring draagt bij aan het optimaal functioneren van maatschappelijke organisaties. Een landelijk netwerk van mannen en vrouwen die allen op seniormanagementniveau in het bedrijfsleven, bij de overheid en in maatschappelijke organisaties hun sporen hebben verdiend. Hun verworven expertise kunnen en willen zij nog een aantal jaar inzetten ten behoeve van maatschappelijke organisaties.

 

Nestorkring werkt geheel onafhankelijk, belangeloos en zonder winstoogmerk.

Advisering

Overweegt u ondersteuning van buiten met betrekking tot beleidsmatige en/of organisatorische kwesties?

Individuele coaching

Overweegt u voor een medewerker coaching? Nestorkring heeft geschoolde en ervaren coaches in huis.

Team coaching

Ervaart u problemen in het functioneren van onderdelen of teams van uw organisatie?  Dan kan een nestor helpen deze te analyseren en waar mogelijk op te lossen.

Mentor

Als mentor kijkt de nestor met zijn/haar ervaring mee over de schouder van de bestuurder, de directeur of de manager.

Sparringpartner

Wilt u als bestuurder of directeur van gedachten wisselen om bijvoorbeeld samen een goed idee verder te verkennen of uit te werken? Schakel dan een ervaren nestor in!