Coaching in park

De nestors

De nestors zijn ervaren senioren die leidinggevende functies hebben vervuld in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij maatschappelijke organisaties. Zij worden op basis van strenge criteria zorgvuldig geselecteerd.

Nestors hebben regelmatig overleg in regionaal verband over:

 • intake, uitvoering en evaluatie van opdrachten;
 • ondersteuning van collega-nestors bij de uitvoering van hun opdracht;
 • voortgang en kwaliteit van hun werk;
 • intervisie;
 • overleg met het bestuur

   Onze organisatie

   De Nestorkring is een stichting. Het bestuur bestuurt de stichting.

   Bestuurssamenstelling juni 2022 v.l.n.r.

   • Jan Bauer (regiocoördinator West)
   • Bert Smid (voorzitter)
   • John Bloemers (secretaris)
   • Henk van der Pas (penningmeester)
   • Nicole Senteur (regiocoördinator Noord/Oost)
   • Annie Heins (medewerker secretariaat)

    Hoe is de Nestorkring ontstaan?

    Klaas Groen en Gerard Stikkelbroeck, de ‘founding fathers’, kwamen in 1990 op het idee om een diverse en kleurrijke groep van adviseurs, georganiseerd in een actieve Stichting, op te richten. Het zou een landelijke kring van actieve senioren moeten worden, die hun werk om niet, op een professionele wijze uitvoeren op verzoek en in opdracht van maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. De Nestorkring werd geboren.

    Sindsdien heeft de Nestorkring zijn bestaansrecht bewezen. Hij heeft ruim 800 opdrachten kunnen uitvoeren door gemiddeld 20 tot 25 actieve nestors. Het doel is nog altijd actueel: “De stichting heeft ten doel de werving en selectie van nestors ten behoeve van de bij de Nestorkring aangemelde verzoeken om advies, ondersteuning of coaching van organisaties zonder winstoogmerk op het gebied van gezondheidszorg, zorg en welzijn, onderwijs, cultuur en andere sectoren, alles in de ruimste zin des woord” (artikel 2 Statuten, 1999).

    Nestors zijn zelfstandige adviseurs en coaches, die belangeloos en zonder financiële beloning hun werk doen. Ze zijn niet in dienst van de Nestorkring. De nestors zijn aangesloten bij één van de drie regionale teams. De teams zorgen voor de match tussen een opdrachtgever en een nestor, bewaken de kwaliteit van de uitvoering van opdrachten en bevorderen de competenties van de teamleden.

    Onze nestors

    J.M.J. (Jacobien) Hoefnagels

    J.M.J. (Jacobien) Hoefnagels

    Door mijn jarenlange werkervaring als trainer en coach in non-profitorganisaties, ben ik een professional die zich richt op individuele mensen en/of teams die door verschillende omstandigheden vastlopen.

    Lees meer
    W. (Willy) van Stam

    W. (Willy) van Stam

    Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om mensen en organisaties te helpen en inspireren. Mijn expertise ligt op professionalisering, ontwikkeling en verandermanagement.

    Lees meer
    E. (Ellen) Lems

    E. (Ellen) Lems

    Door mijn vele interim- en projectopdrachten heb ik geleerd om specifieke problematiek snel te herkennen, te analyseren en oplossingsrichtingen aan te dragen. Mede daardoor kan ik mij goed in anderen en in andere situaties inleven en aansluiten op de belevingswereld en cultuur van een organisatie. Verder ben ik doortastend en resultaatgericht

    Lees meer
    Drs. A. (Arend) Kroes

    Drs. A. (Arend) Kroes

    Na meer dan veertig jaar werkzaam te zijn geweest in verschillende functies bij de rijksoverheid wil ik mijn kennis en ervaring graag delen. Als nuchtere boerenzoon uit de Noordoostpolder heb ik eerst Chemie gestudeerd in Eindhoven en later Milieuwetenschappen en Theologie; een grote variatie aan studies.

    Lees meer
    Drs. M. (Marga) Haveman

    Drs. M. (Marga) Haveman

    Na mijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige, werkte ik als manager en bestuurder in de zorgsector. De afgelopen twintig jaar was ik actief als interimmanager, toezichthouder en adviseur. Daarnaast adviseerde ik zorgorganisaties in landen in Azië en Afrika, waar ik leerde hoe je ook vanuit een heel andere cultuur en ander perspectief naar een vraagstuk kunt kijken.

    Lees meer
    Drs. M. (Marian) Stet

    Drs. M. (Marian) Stet

    Een belangrijke drijfveer voor mij is dat mensen in organisaties zich gezien en gehoord voelen, dat zij de ruimte krijgen om hun werk te kunnen doen op basis van hun deskundigheid en dat ze mogen leren.

    Lees meer
    L. (Lydia) de Jong

    L. (Lydia) de Jong

    De afgelopen 25 jaar heb ik gewerkt als manager, deels in een vast dienstverband, deels om interim klussen te klaren. Daarbij heb ik me onder meer op het terrein van procesmanagement en interne communicatie tijdens verandertrajecten gespecialiseerd.

    Lees meer
    J. (Jos) van Wesemael

    J. (Jos) van Wesemael

    Jurist en politicoloog. Loopbaan  bij rijksoverheid en gemeente in bestuur, beleid, uitvoering en bedrijfsvoering, waarvan 35 jaar tevens als leidinggevende.

    Lees meer
    A. (Bert) Smid

    A. (Bert) Smid

    Na een studie Economie en Sociale Geografie een aantal jaren leraar. Daarna meerdere directiefuncties in het middelbaar beroepsonderwijs en VO. Ook actief geweest als interim directeur, adviseur, projectleider en trainer; tevens directeur van een onderwijs-adviescentrum geweest.

    Lees meer
    Drs. J.T.M. (John) Bloemers

    Drs. J.T.M. (John) Bloemers

    Opgeleid als onderwijskundige. Jarenlang werkzaam geweest in de onderwijsadviesbranche als adviseur, coach, projectcoördinator, interim-manager. Carrière in deze sector beëindigd als directeur-bestuurder.

    Lees meer
    Drs. N.E.H.J. (Noëlle) Leufkens

    Drs. N.E.H.J. (Noëlle) Leufkens

    Als socioloog heb ik diverse functies gehad in de non profit sector: leidinggevende op middenkader niveau, docent, eindverantwoordelijk manager en bestuurder. Daarna was ik als zelfstandig ondernemer project- en interimmanager en gecertificeerd coach.

    Lees meer
    Drs. M.S.T.M. (Marcel) Weijers

    Drs. M.S.T.M. (Marcel) Weijers

    Werkzaam geweest als o.a. directeur, bestuurder, toezichthouder in onderwijs, gezondheidszorg en kunst. Hij is een betrouwbaar sparringpartner voor bestuurders bij het oplossen van strategische kwesties; duurzaamheid, draagvlak, inzichtelijkheid zijn daarbij vanzelfsprekend.

    Lees meer
    Mr. J.E. (Jan) Bauer

    Mr. J.E. (Jan) Bauer

    Graag ben ik beschikbaar om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Als adviseur, mentor, sparringpartner of coach.
    Mijn expertise:
    bestuur, toezicht en medezeggenschap.
    strategieontwikkeling.
    versterking van de positie van cliënten.

    Lees meer
    H. (Henk) van der Pas

    H. (Henk) van der Pas

    Met als startpunt een opleiding in bedrijfseconomie en accountancy ben ik doorgegroeid naar functies als algemeen directeur, bestuurder, adviseur en toezichthouder. In deze functies was het belangrijk om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende klantbehoeften, met open oog en oor voor de mens in de organisatie.

    Lees meer
    B.(Bart) Geerink

    B.(Bart) Geerink

    Mijn ervaring heb ik vooral opgedaan bij woningcorporaties en zorginstellingen. De laatste jaren ben ik als (interim) manager en directeur actief geweest. Daarbij lag het accent van mijn werk op organisatieverandering en procesverbeteringen.

    Lees meer
    H. (Hans) van Houcke

    H. (Hans) van Houcke

    Na een 20 jarige loopbaan in de kwaliteitszorg bij grote commerciële ondernemingen sinds 1996 als zelfstandig organisatieadviseur werkzaam in diverse samenwerkingsverbanden.
    Een groot deel van de organisatieadviesopdrachten en interimposities bestrijkt de publieke sector, waaronder met name: de veiligheidsregio’s, politie, brandweer, welzijn en maatschappelijk werk, jeugdzorg, justitie, infrastructuur en de gezondheidszorg.

    Lees meer
    Drs. F.A.M. (Frans) van Pinxteren

    Drs. F.A.M. (Frans) van Pinxteren

    Ik ben beschikbaar als gesprekspartner en adviseur van bestuurders en directieleden van maatschappelijke organisaties op het terrein van strategie- en organisatieontwikkeling en daarmee samenhangende invoeringsvraagstukken.

    Lees meer
    Drs. W.E. (Wytzia) de Savornin Lohman

    Drs. W.E. (Wytzia) de Savornin Lohman

    Beschikbaar als gesprekspartner en/of strategisch adviseur voor organisaties, bestuurders en leidinggevenden, die nieuwe ontwikkelingen in gang willen zetten, zich willen herbezinnen op een andere koers, pilots willen opzetten intern of in samenwerking met andere organisaties, e.d.

    Lees meer
    J. (Jan) Padding

    J. (Jan) Padding

    Veelzijdig people manager met ruime ervaring in organisatorische vraagstukken: reorganisaties, verandermanagement, beheer en personeel. Werkzaam geweest in verschillende management functies in de Gezondheidszorg (algemeen ziekenhuis).

    Lees meer
    Mr. A.M. (Bram) Busstra

    Mr. A.M. (Bram) Busstra

    Jurist. Na mijn afstuderen in 1970 was ik in Nederland werkzaam in de sociale sector. Vanaf 1978 werkte ik in het buitenland als projectmanager. Samen met mijn partner was ik eigenaar van een adviesbureau en voerde als adviseur institutionele ontwikkeling meer dan 40 opdrachten uit op het terrein van bestuurlijke decentralisatie, gezondheidszorg, infrastructuur, rurale ontwikkeling, natuurbescherming en meer.

    Lees meer
    N.J.M. (Nicole) Senteur

    N.J.M. (Nicole) Senteur

    Tot 2011 ben ik werkzaam geweest als bestuurder in de sector zorg en welzijn. De afgelopen jaren actief als toezichthouder en voorzitter van de klachtencommissie Nationale Politie, regio Noord Oost Nederland.

    Lees meer
    J. (Jan) Slagter

    J. (Jan) Slagter

    Opleiding / Ervaring: HBO Onderwijs, MO Geschiedenis en managementstudie. Leraar, directeur diverse basisscholen en algemeen directeur onderwijsstichting. Ervaring in provinciaal en gemeentelijk bestuur; diverse andere bestuursfuncties. Kennis van management, financiën, personeelsbeleid en organisatie- ontwikkeling.

    Lees meer
    Dr. E. (Edo) Jongejan

    Dr. E. (Edo) Jongejan

    Na een leven als (interim)manager bij overheden en non-profit organisaties ondersteun ik graag organisaties die een stap vooruit willen zetten. Dat kan van alles zijn: strategie, fusie, krimp, herordening van taken en mensen, governance, subsidierelaties.Motto: eerst denken, dan doen en volhouden! Branches: welzijn, vrijwilligersorganisaties, cultuur- en natuurorganisaties.

    Lees meer
    P. (Paul) Appel

    P. (Paul) Appel

    Van huis uit ben ik jurist en sociaal wetenschapper. Mijn ervaringsgebied bestrijkt de centrale overheid, de zakelijke dienstverlening en het onderwijs. Belangrijkste functies waren hoofd automatisering, marketing & sales- manager, management consultant, faculteitsdirecteur en – de afgelopen tien jaar- bestuurder in het primair onderwijs.

    Lees meer

    Onze diensten

    Coaching - Diensten

    Advisering

    Individuele coaching

    Teamcoaching

    Sparringpartner

    Deel deze pagina: