06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Advisering- Diensten

Advisering

Overweegt u een Nestor in te schakelen? Voor uzelf, uw organisatie of team? De Nestorkring helpt u graag verder. Door in gesprek te gaan wordt duidelijk waar u behoefte aan heeft. En wij kijken welke Nestor bij u past.

De Nestorkring zet zich al ruim 30 jaar in voor maatschappelijke organisaties. Zorg- en cultuurinstellingen, welzijns- en kinderopvangorganisaties, goede doelen, scholen en meer. Nestors adviseren, zijn sparring partner of coachen teams, bestuurders, directeuren en managers. Bevlogen en betrokken, maar ook onafhankelijk en belangeloos.

Uzelf, uw organisatie of team ontvangt advies van een onafhankelijke buitenstaander. Een Nestor met een frisse blik en schat aan ervaring. Voorbeelden van adviesopdrachten zijn:

  • Het verbeteren van de besturing met het oog op de samenwerking tussen directeur en toezichthouder(s);
  • Een voorgenomen strategische koerswijziging, leidend tot samenwerking of fusie;
  • Het organiseren van één of meerdere workshops. Hier komen verschillende partijen bij kijken om doelen te formuleren en oplossingen te bereiken;
  • Het aanpassen van de Governance structuur;
  • Het voorbereiden en structureren van een bouwproces;
  • Het verbeteren van werkprocessen, financieel beleid en HRM-beleid.

Testimonial

“De gesprekken met de Nestors waren voor mij zeer verrijkend. Allereerst zorgden zij voor tijd en aandacht voor strategische vragen. Een ankerpunt om strategische onderwerpen niet te laten verzanden in de waan van alledag. Daarnaast was het steeds een grote verrijking om de perspectieven van twee zeer ervaren mensen, met ieder hun eigen achtergronden, karakters en derhalve invalshoeken, te mogen vernemen. Het was verfrissend en uitdagend. Dat bood mij nieuwe inzichten.”

Ik heb de begeleiding van de nestor als zeer prettig ervaren. Hij bracht structuur in het proces en concretiseerde waar nodig, zonder af te doen aan onze rol en inbreng. De ervaring die hij meebracht was waardevol.

Enkele recente voorbeelden zijn:

– Twee welzijnsorganisaties gaan nauw samenwerken. De nestor begeleidde het proces om tot een gezamenlijk plan te komen. Met oog voor de inbreng van beide directeuren. De gewenste resultaten zijn bereikt dankzij de professionele en toegankelijke inbreng van de nestor.

– Bij een Kruisvereniging was sprake van een teruglopend ledenaantal en druk op de resultaten. In een aantal bijeenkomsten hebben de directeur en de controller samen met een nestor mogelijke oplossingen verkend en in scenario’s uitgewerkt. Op basis van deze verkenning is een activiteitenplan gemaakt dat is besproken met de ledenraad en adviesraad.

– Provinciale organisaties vormen samen een landelijke federatie. Hun vraag was hoe ze meer zouden kunnen samenwerken in de administratieve bedrijfsvoering, op het gebied van HRM en eventuele andere gebieden. Dit werd projectmatig aangepakt. De rol van de nestor was om de projectleider en de stuurgroep te begeleiden.

– Binnen een organisatie was de bestuurlijke structuur aan herziening toe. Het directieteam schakelde de nestor in om daarbij te adviseren. Dit leverde een uitwerking op die met de diverse geledingen werd besproken en doorgevoerd.

Thumps up

Interesse?

Laat hieronder uw contactgegevens achter en en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

U bent geïnteresseerd in:

9 + 5 =

Deel deze pagina: