06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

De Nestorkring heeft zijn bestuur in 2021 gewijzigd en uitgebreid met de drie vertegenwoordigers uit de drie regionale teams. Daarmee wordt de samenwerking tussen de regio’s en het bestuur versterkt en de slagvaardigheid van de Nestorkring vergroot door korte lijnen.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

Bert Smid, voorzitter

John Bloemer, secretaris

Wim de Nobel, penningmeester

Jan Bauer, regiocoördinator regio West

Henk van der Pas, regiocoördinator regio Midden / Zuid

Nicole Senteur, regiocoördinator Noord en Oost

Deel deze pagina: