06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwe nestors

Paul Appel en Jos van Wesemael zijn toegetreden tot de Nestorkring. Paul is jurist en sociaal wetenschapper. Zijn ervaringsgebied bestrijkt de centrale overheid, de zakelijke dienstverlening en het onderwijs. Paul woont in Winterswijk. Hij wordt lid van team...

Nieuwsbrief nummer 1

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Nestorkring. Drie keer per jaar willen we op deze manier onze relaties op de hoogte brengen van nieuws en andere wetenwaardigheden van de Nestorkring.Reactie zijn meer dan welkom op b.geerink@nestorkring.nlWilt u deze Nieuwsbrief...

Nieuwe penningmeester

Met ingang van 1 maart 2022 wordt Henk van der Pas de nieuwe penningmeester. Hij volgt Wim de Nobel op, die aftrad wegens het aflopen van zijn tweede termijn. Henk van der Pas zat al in het bestuur van de Nestorkring als regiocoördinator van de regio Midden/Zuid. Hij...

2021 goed jaar voor Nestorkring

De Nestorkring voerde 24 opdrachten uit voor maatschappelijke organisaties. Vooral in het tweede half jaar was sprake van een stijging. Daarmee was 2021 een stuk beter dan 2020, toen door corona het aantal opdrachten achterbleef. Nieuwe opdrachtgevers waren o.a. twee...

Samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis en de Nestorkring zijn in november een driejarig samenwerkingsverband aangegaan. De grote regionale organisatie van het Rode Kruis is sterk in ontwikkeling. Dit leidt tot vragen op het gebied van besturing, informatievoorziening, de relatie...

Bestuur Nestorkring gewijzigd

De Nestorkring heeft zijn bestuur in 2021 gewijzigd en uitgebreid met de drie vertegenwoordigers uit de drie regionale teams. Daarmee wordt de samenwerking tussen de regio’s en het bestuur versterkt en de slagvaardigheid van de Nestorkring vergroot door korte lijnen....