06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Nestorkring. Drie keer per jaar willen we op deze manier onze relaties op de hoogte brengen van nieuws en andere wetenwaardigheden van de Nestorkring.
Reactie zijn meer dan welkom op b.geerink@nestorkring.nl
Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, meldt u dan af aan het eind.

Samenwerkingsovereenkomst 

De Nestorkring heeft eind 2021 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Rode Kruis. Nestorkring gaat met een aantal nestors het Rode Kruis helpen met de uitwerking van de reorganisatie van de districten en de afdelingen. Bijzonder aan de samenwerking is dat er een ‘pool’ wordt gevormd van nestors en Rode Kruisbestuurders uit de districten.

Informatie bij j.bauer@nestorkring.nl

De Nestorkring is op zoek naar nieuwe nestors voor regio West.

  • Wil je een nuttige maatschappelijke bijdrage leveren?
  • Heb je ruime bestuurlijke of leidinggevende ervaring?
  • Wil je vanuit je rijke ervaring sparren met bestuurders, directieleden van maatschappelijke organisaties of hen van advies voorzien?
  • Werk je graag samen met collega’s in een enthousiast team dat je ondersteunt bij je opdrachten?
  • Heb je één dag per week tot je beschikking?

De vacaturetekst kan hier worden gedownload.

Het verhaal van een opdrachtgever

Bij kruisvereniging Zorgsaam uit Apeldoorn staat zelfstandig leven voor iedereen centraal. Maar soms gaat dat minder gemakkelijk dan voorheen.

Kruisvereniging Zorgsaam staat haar leden (21.000 huishoudens in Apeldoorn en omgeving) met raad en daad bij. In de Zorgsaam Winkel zijn talloze producten en hulpmiddelen te vinden die het dagelijks leven thuis vereenvoudigen. Zorgsaam biedt daarnaast onder andere gemaksdiensten (huishoudelijke hulp, klussendienst aan huis, tuinonderhoud en rijbewijskeuringen) en uitleen van gratis loophulpmiddelen.

Kruisvereniging Zorgsaam, een ledenvereniging zonder winstoogmerk, heeft haar aanbod en kennis door de jaren heen opgebouwd. Met het lidmaatschapsgeld en opbrengsten (o.a. uit winkelverkoop en diensten), is het mogelijk om de prijzen laag en de service hoog te houden.

Zorgsaam maakt geen gebruik van overheidssubsidies of andere financiering.

Dat maakt een onafhankelijke en adviserende rol mogelijk. Het belang en de wensen van onze leden staat voorop.

 

Wat was de vraag die speelde?

Kruisvereniging Zorgsaam heeft te maken met een geleidelijke afname van het aantal leden en de financiële resultaten staan onder druk. Gevraagd werd om ondersteuning middels een scenario-verkenning die is bedoeld om handvaten te bieden en zo de organisatie met een nieuw toekomstperspectief te positioneren.
 

Hoe kwam de Nestorkring in beeld?

Kruisvereniging Zorgsaam was reeds bekend met de Nestorkring. In 2017 werd Zorgsaam ondersteund door de Nestorkring bij het actualiseren van haar functiegebouw.
 

Wie was de nestor en sloot diens profiel aan bij de vraag?

De nestor was Henk van der Pas. Zijn profiel sluit goed aan bij de vraag en de organisatie. Henk beschikt over zakelijk inzicht en heeft bestuurlijke ervaring. Verder is hij analytisch sterk, drukt zich beknopt en helder uit. Henk is vasthoudend, doelgericht en toch voldoende in staat om andere invalshoeken, mogelijkheden en vragen te wegen en deze gedurende het traject in te voegen.
 

Hoe werd het aangepakt en wat was de rol van de nestor hierin?

De opdracht werd gezamenlijk besproken en mondde uit in een gedetailleerd plan van aanpak.
De nestor structureerde de gesprekken, diepte onderwerpen uit, adviseerde en legde verslag van de voortgang.
 

Welk resultaat leverde het op?

Na de fase van analyse (SWOT), volgde het afwegingsproces en werden er scenario’s bepaald die door Zorgsaam konden worden uitgevoerd middels acties. De acties hadden enerzijds betrekking op beperking van kosten (o.a. kosten huisvesting middels minder m2) en anderzijds groei van omzet (o.a. aanstellen ambulant medewerker).
 
Na deze opdracht heeft Henk ons nog geadviseerd  voor een passende nieuwe bestuursstructuur. Ook die ondersteuning was plezierig en succesvol.
 

Hoe kijk je terug op de samenwerking met de Nestorkring?

Zeer tevreden met de ingebrachte kennis, de werkwijze van Henk en het resultaat.

Column voorzitter

Bert

De landelijke Kring van Nestors verleent al meer dan 30 jaar, op vrijwillige basis, diensten aan maatschappelijke organisaties. Dit doen wij vanuit betrokkenheid, deskundigheid en met een persoonlijke drive. 

Al meer dan 800 opdrachten zijn met succes uitgevoerd,opdrachten met uiteenlopende vragen op het gebied van begeleiding, advisering, persoonlijke coaching en partnerschap.
 
Wij willen bijdragen aan het sterker en vitaler maken van mensen in organisaties en de vele transities die plaatsvinden in vrijwel alle sectoren van de samenleving.
Professioneel, op basis van een helder contract, met
doelstellingen en een plan van aanpak.

Onze Stichting heeft momenteel een omvang van zo’n 25 actieve nestors, met een schat aan ervaring. Momenteel werven we enthousiaste nieuwe nestors, liefst in de leeftijd van midden zestig, daar wij ambities hebben te groeien. Wij willen onze naamsbekendheid vergroten, actief worden op sociale media en onze relaties middels deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van actuele thema’s en werkzaamheden.
 
Mocht u naar aanleiding van deze (hernieuwde) kennismaking contact met ons willen nemen over de mogelijkheden van de inzet van een Nestor in uw organisatie, dan kunt dit kenbaar maken via onze website of direct via info@nestorkring.nl.
 
Bert Smid
Voorzitter

Website vernieuwd

Einde 2021 is de geheel vernieuwde website on line gegaan. Frisser van opmaak en beknopter van opzet.

Deel deze pagina: