06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Een interview met nestor Jan Bauer.

Ja, de Coronacrisis. Je kunt er niet omheen, ook niet bij de Nestorkring. De gevolgen zijn nog niet te overzien, zeker niet voor de langere termijn, maar dat ze er zullen zijn is duidelijk.

Ook onze klanten, non-profitorganisaties die weinig middelen hebben om professionele ondersteuning in te huren, zullen het merken. Neem de organisatie die ik kortgeleden heb ondersteund. Die organisatie helpt mensen met een smalle beurs aan nette kleding, zodat ze zich beter kunnen presenteren bij sollicitaties. Je kunt je voorstellen dat de vraag naar hun diensten toeneemt, maar hun financiële armslag niet.

Dat maakt aanpassingen noodzakelijk en dat kan betekenen, dat de non-profitsector meer behoefte krijgt aan de inbreng van mensen die onder moeilijke omstandigheden het hoofd koel houden. Dat is precies wat de Nestorkring te bieden heeft: ervaren mensen die weten wat het is om eindverantwoordelijk te zijn in grote organisaties. We kunnen individuele coaching geven, maar ook meedenken over strategische of  organisatorische vraagstukken.

Zelf ben ik in 2019 afgezwaaid als bestuursvoorzitter van een grote organisatie in de gehandicaptenzorg. De kennis die ik in de loop van de jaren heb opgedaan, wil ik nu delen met organisaties die daar behoefte aan hebben. Ook in de onzekere tijden die eraan lijken te komen.

Deel deze pagina: