06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

De oproep voor nieuwe Nestors heeft succes gehad. We verwelkomen Marga Haveman, Lydia de Jong en Marian Stet.

Drie opdrachten afgerond

In de regio Zuid zijn er twee opdrachten afgerond:
De Nestorkring is sparringpartner geweest voor de directeur van een verpleeg- verzorgingshuis in het zuiden van het land. De thema’s die aan de orde kwamen waren de relatie met de Raad van Toezicht, ketenvorming, stijl van leiderschap en ontwikkelen toekomstvisie met het directieteam.

Ook werd een advies gegeven over samenwerking en het bundelen van bedrijfsmatige activiteiten bij natuur- en milieuorganisaties gespreid over het land. Dit was een onderzoek om op gebied van HRM en administratieve bedrijfsvoering samen te werken.

In team West is een eerste opdracht voor het Rode Kruis afgerond. Zie het interview hierna.

Nieuwe opdrachten

Er komen mogelijke opdrachten aan van een zorgorganisatie die advies wil over de aanpak van duurzaamheid en een kringloopbedrijf dat een analyse wenst van haar governance mede in het licht van nieuwe wetgeving.

Een uit de hand gelopen incident

Een onderzoek door de Nestorkring naar de gang van zaken bij het Rode Kruis rond de Marathon van Hoorn in 2019.

 Het Nederlandse Rode Kruis realiseert zijn hulpverlening onder andere door de inzet van vrijwilligers die zijn georganiseerd in districten en afdelingen. Het Nederlandse Rode Kruis is in november 2021 een samenwerking aangegaan met de Nestorkring voor professionele ondersteuning van districten en afdelingen. Samen met Joke Hoekstra, directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement van het Nederlandse Rode Kruis, kijk ik terug op ons onderzoek naar de gang van zaken rond de marathon van Hoorn in 2019, dat ik samen met Edo Jongejan in 2022 heb uitgevoerd.

De vraag aan de Nestorkring was, hoe het Rode Kruis herhaling van een incident zoals zich dat voordeed rondom de Marathon van Hoorn – en dat uiteindelijk leidde tot het ontslag van een vrijwillige coördinator – kan voorkomen. Het rapport van de Nestorkring biedt daarvoor verschillende handreikingen en aanbevelingen. Het onderzoeksrapport is inmiddels besproken met de besturen en managers van de districten, waar hulpverlening en personeelsmanagement voor de vrijwilligers zijn ondergebracht.

Joke Hoekstra geeft aan dat het van belang is dat bij de inzet van vrijwilligers in grote evenementen als een marathon wordt gekeken naar de duur van de inzet, de bevoegdheden en bekwaamheden van vrijwilligers en dat bij financiële transacties wordt gewerkt met het vier-ogen principe. Daarnaast is het van belang dat er tenminste een keer per jaar een formeel functioneringsgesprek met een vrijwilliger wordt gevoerd. Op die manier kun je als organisatie de vinger aan de pols houden en de kwaliteit van de vrijwilligers waarborgen. Als de match tussen een vrijwilliger en het Rode Kruis na verloop van tijd niet goed meer is, zal je op een gegeven moment afscheid van elkaar moeten nemen, dat blijkt ook uit het rapport van de Nestorkring. 

“Vergeet ook niet,” zegt Joke Hoekstra, “dat de inzet van het Rode Kruis bij evenementen nu anders is georganiseerd dan twintig jaar geleden. Er zijn nu 23 veiligheidsregio’s die samen met de districten van het Rode Kruis draaiboeken opstellen waarin de inzet van vrijwilligers en de briefing en debriefing voor en na een evenement worden geregeld. In zo’n draaiboek worden de potentiële risico’s beschreven en de maatregelen die nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Het gaat erom dat je de hulpverlening aan de voorkant van een evenement goed regelt, dat bevordert de kwaliteit van de uitvoering en vermindert de kans op incidenten”.

Joke Hoekstra kijkt tevreden terug op de samenwerking tussen het Rode Kruis en de Nestorkring. Het kostte bij de start van de samenwerking best wat tijd om de nestors vertrouwd te maken met de organisatie en werkwijze van het Rode Kruis, maar die heeft zich uitbetaald in het verloop van deze opdracht. Zij hoopt in de toekomst de Nestorkring vaker te kunnen inzetten, bijvoorbeeld in relatie tot de opvang van vluchtelingen.

Frans van Pinxteren

Column voorzitter

Bert
Een eerste kennismaking

Afgelopen zomer maakte ik kennis met een algemeen directeur die wel nieuwsgierig was naar wat deze Nestorkring zoal te bieden had.

De uitnodiging was tot stand gekomen door wat wij in marketingkringen ‘koude acquisitie’ noemen. Altijd weer een spannend, want wordt het gesprek aangegaan vanuit min of meer een verplichting of is het een werkelijke interesse en mogelijk een verkenning naar mogelijkheden van ondersteuning, in welke vorm dan ook. Deze keer beleefde ik plezier aan het gesprek. Het was een openhartig gesprek waar enkele mogelijke vraagstukken aan de orde kwamen.

Terugrijdend in de auto dacht ik dat dit over enkele weken weleens een telefoontje kon gaan opleveren, je weet het nooit. Op Radio1 viel ik daarna in een reclameblok, met onder andere een aansprekende en wervende tekst van adviesbureau Berenschot. Ik herinner mij teksten als: “onze adviseurs staan midden in de samenleving, hebben veel ervaring, zijn dynamisch en flexibel wat betreft inzet”, en “zetten zich in tot dat het vraagstuk is opgelost”. En nog meer wervende woorden van die strekking.
 
Zo, dacht ik, ik verlang eigenlijk ook wel naar zo’n radio commercial, zonder te willen concurreren natuurlijk. Het verlangen naar meer bekendheid van onze Nestorkring en adviseurs kwam naar boven en ik dacht wat na over onze slogans. Iets in de trant van:
Onze inzet is onbeperkt, belangeloos en wij brengen een schat aan ervaring met ons mee.
Echte senior-adviseurs, die pas de organisatie verlaten als er daadwerkelijke veranderingen of bruikbare oplossingen zijn bereikt.
 
In mijn werkzame leven heb ik ooit nog met enkele adviseurs van Berenschot gewerkt en ik speelde met de gedachte of Berenschot interesse zou hebben om maatschappelijke organisaties naar de Nestorkring te verwijzen als tarieven van Berenschot niet kunnen betalen. Dan kunnen wij als partner ook eindelijk een keer genoemd worden in een reclamecommercial…, wie weet wat dit kan doen met onze n naamsbekendheid.
 
Ongeveer vier weken na onze kennismaking, ontving ik een mail met al een globale vraagstelling met het verzoek dit verder te verkennen. Inmiddels heeft Paul Appel een interessante opdracht om als adviseur en begeleider het tweehoofdige directieteam te ondersteunen bij het opstellen van een strategisch beleidsplan.
 
Ik hoop dat er in dit najaar weer vele kennismakingsgesprekken gaan plaatsvinden en ik vraag alle relaties deze mogelijkheid van een verkennend gesprek is aan te bevelen bij collega’s. Het is geheel vrijblijvend, kosteloos en je bent een ervaring rijker!
 
Bert Smid
Voorzitter

Deel deze pagina: