06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Nieuwe nestors

In de regio Noord Noord/Oost heeft de Nestorkring twee nieuwe nestors verwelkomd. Dit zijn Anne van der Heide en Arend Kroes. Regio West is versterkt met Ellen Lems

Opdrachten in 2022

In 2022 heeft de Nestorkring aan 19 verschillende maatschappelijke organisaties ondersteuning kunnen bieden, variërend van advies bij strategische vraagstukken, sparringpartner voor directeuren en diverse andere vormen van advies. 

Nieuwe opdrachten

De afgelopen maanden is gestart met nieuwe opdrachten bij onder meer een aantal onderwijsinstellingen, culturele organisaties, welzijnsorganisaties en een kringloopbedrijf.

Succesvolle ondersteuning

Van een natuurbeheerorganisatie

Twee coaches van Nestorkring hebben een coachingstraject verzorgd bij een natuurbeheer organisatie in het noorden van het land. Het ging om het meedenken en spiegelen van het Strategisch Team van de betreffende organisatie. Beide partijen waren na afloop tevreden met de uitkomsten. De begeleiding namens Nestorkring is gedaan door de nestors Wim de Nobel en Jan Slagter.

De opdracht kwam tot stand na een contact met het acquisitiebureau dat voor de Nestorkring werkt. “De eerste kennismaking was direct positief”, aldus de directeur, “op het juiste moment, om adequaat in te kunnen stappen in het al lopende ontwikkelingsproces”.

De organisatie wilde de slagkracht van het Strategisch Team vergroten en daardoor de sturing van de organisatie verbeteren. Nestorkring werd gevraagd om deze verbeterslag te begeleiden vanuit een adviserende en coachende rol. Ook zouden de teamcoördinatoren apart gecoacht worden.

“De start was wat rommelig”, maar de directeur omschrijft de samenwerking met de twee coaches als prettig en dat schiep positieve verwachtingen voor het verdere traject.

Het traject kostte relatief veel tijd, zo’n anderhalf jaar, maar dat was voor de organisatie juist gunstig. De directeur: “Er was tijd om te ontwikkelen, omdat er geen druk op stond”. Over de coaches: ”De inhoud was goed, de juiste vragen werden er gesteld en het inlevingsvermogen van de nestors was een pluspunt. De uitkomsten zijn boven verwachting en laten hun positieve invloed na op de organisatie”.

De directeur is positief over de motivatie van waaruit Nestorkring werkt. De nestors werken vanuit een goed principe, namelijk het helpen van non-profitorganisaties vanuit eigen ervaringen uit hun professionele loopbaan. De vrijwillige sfeer biedt ook ruimte voor de goede toonzetting en tijd om te ontwikkelen.

Al met al was het een leerzaam en waardevol traject, voor alle deelnemers.

Column voorzitter

Bert
Bestaansrecht

Met enige regelmaat wordt de vraag opgeworpen wat de beweegredenen zijn van de ruim 25 nestors van de Nestorkring om zich geheel vrijwillig en belangeloos in te zetten voor advies en begeleiding van organisaties.

Of nog directer van aard: wat is jullie bestaansrecht eigenlijk en waarin onderscheidt de Nestorkring zich ten opzichte van andere, veelal commerciële bureaus?
 
 Deze laatste vraag is de afgelopen jaren veel besproken en wij communiceren helder over wie wij zijn en over onze missie, namelijk dat wij graag belangeloos zonder winstoogmerk organisaties op verzoek ondersteunen door begeleiding van verbeterprocessen, zowel individueel als voor groepen en afdelingen van grotere organisaties.

Bij de oprichting in 1990 is het initiatief ontstaan vanuit de behoefte als gepensioneerden, met een rijke ervaring in het brede veld van bestuur en management, de kennis en ervaring beschikbaar te stellen. En als het even kan ook nieuwe inzichten en kennis op te doen, op die terreinen en vakgebieden waar ooit onze interesse naar uitging.

Sinds de oprichting hebben wij 845 opdrachten succesvol uitgevoerd met een betrokken inzet en een hoge waardering. Het recht op bestaan is hiermee geen vraag meer, gezien de behoefte aan advies en begeleiding door senioren.

Wij zijn en blijven een relatief kleine en vitale stichting, die via deze Nieuwsbrief, via LinkedIn en via de website www.nestorkring.nl haar bekendheid wil vergroten. Ik stel het op prijs, wanneer u ons als relatie van de Nestorkring wilt laten weten op welke wijze u, of een van de collega’s in uw netwerk, het aanbod van de Nestorkring in overweging wil nemen. Neem dan contact op met John Bloemers of via onze website nestorkring.nl.

Wilt u reageren op deze column?
Dit kan via b.smid@nestorkring.nl
 
Bert Smid
Voorzitter

Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar
U kunt zich hierop abonneren door hier te klikken.

Deel deze pagina: