06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Nieuwe opdrachten

De afgelopen maanden is de Nestorkring met een aantal nieuwe opdrachten gestart. Dat zijn onder meer een schoolorganisatie in Twente, welzijnsorganisaties in Dordrecht en Zandvoort, een zorgorganisatie in Hellevoetsluis, musea in Hilversum en Enkhuizen en een Amsterdamse culturele organisatie.

Opdrachten afgerond

Er zijn opdrachten afgerond bij onder meer een startende organisatie de seksuele voorlichting op scholen verzorgt, de landelijke vereniging tegen discriminatie en een organisatie voor kinderopvang in Rotterdam.

De Nestorkring bedient een breed palet aan organisaties die ondersteuning vragen voor organisatievraagstukken of een sparringpartner zoeken voor directie of management.

De opdracht Stichting Kinderopvang Lombardijen Rotterdam.

Een verslag van directeur Elsbeth van Rooij

Aanleiding

Ik heb de Nestorkring benaderd eind 2021 omdat ik behoefte had aan een sparring-partner die met mij kon meedenken over een aantal ingrijpende beslissingen in de organisatie.
In 2014 hebben we ook contact gehad met de Nestorkring en dat contact is heel goed bevallen. Vooral het feit dat er niet zomaar iemand aan onze organisatie gekoppeld wordt, maar dat er echt gezocht wordt naar een Nestor die ervaring en affiniteit met de branche heeft en met de vragen die er leven, spreekt mij aan.
Frans van Pinxteren heeft begin 2022 kennisgemaakt en heeft uit een twee uur durende stortvloed van informatie en vragen een heldere analyse kunnen maken van de onderwerpen die spelen of in de nabije toekomst gaan spelen en hoe dat systematisch kan worden aangepakt.

De vraag

Hoe bereid ik de organisatie voor op mijn pensionering, hoe zorg ik voor goede opvolgers en zorg ik ervoor dat de ouders en kinderen in onze wijk ook de komende jaren verzekerd zijn van een fijne, veilige en warme kinderopvang? Dat waren de vragen die beantwoord moesten worden. Tegelijkertijd moesten we kijken of een kleine organisatie nog wel bestaansrecht heeft of dat het beter zou zijn om van onze beide stichtingen één stichting te maken.
Omdat ik er ‘te’ dicht op zat, kon ik de zaken niet meer van een afstand en zonder emotie bekijken. Dat kon Frans wel goed, waardoor hij de veelheid aan informatie vertaalde in stappen en stapjes zodat er overzicht en daardoor rust ontstond. 

De uitvoering

We hebben steeds gezamenlijk bepaald wat prioriteit had en welke stap we gingen zetten, waarbij ik de controle bleef houden. Frans zorgde voor de spiegel die mij (soms) moest worden voorgehouden maar ook voor de duw in mijn rug en hij zorgde ervoor dat ik mijn zelfvertrouwen hervond om de nodige beslissingen te nemen. Het contact met Frans heeft ervoor gezorgd dat onze organisatie de veranderingen die zich in 2021 aankondigden goed en vooral weloverwogen heeft kunnen managen.

Het resultaat

De doelstelling was duidelijk: hoe zorgen we ervoor dat Stichting Kinderopvang Lombardijen en Stichting BSO Lombardijen sterke en stabiele organisaties blijven in een veranderende markt? Alle opties zijn besproken en onderzocht en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik ‘mijn organisaties’ in goed vertrouwen kan overlaten aan mijn twee collega’s, en kan gaan genieten van mijn (vervroegde) pensioen.
Niet alles is natuurlijk helemaal kant-en-klaar en opgelost, maar de weg is duidelijk uitgestippeld en ook mijn opvolgers weten waar ze aan kunnen gaan werken, zoals het wel of niet samenvoegen van de beide organisaties. Ook is door de gesprekken met Frans duidelijk geworden dat niet alles in een keer hoeft en dat het wel belangrijk is dat de verschillende opties al zijn onderzocht en dat we weten waar we op kunnen voortborduren.

Evaluatie

Op 1 juli 2023 sluit ik deze periode met een heel goed gevoel af. De Nestorkring heeft mijn vraag goed begrepen en de juiste Nestor aan ons gekoppeld. Frans van Pinxteren heeft er met zijn rust, inzicht, ervaring en analytisch vermogen voor gezorgd dat onze vragen helder werden en dat de stappen die nodig bleken zijn gezet.

De (bescheiden) bijdrage die de Nestorkring vraagt is zijn geld dubbel en dwars waard geweest.

Column voorzitter

Bert
Luisteren en meebewegen

Meer dan 30 jaar zetten de Nestors van de Nestorkring zich in voor maatschappelijke organisaties, zonder winstoogmerk. Kleine, maar ook grote organisaties, zoals het Rode Kruis Nederland.

Kennis en ervaring delen met bestuurders en leidinggevenden is een belangrijk aspect van onze vrijwillige inzet. Bovendien zijn ze onafhankelijk en niet gebonden aan een bedrijfsfilosofie, die leidend kan zijn bij consultants van commerciële adviesbureaus.

De persoonlijke en vrijwillige inzet van een Nestor wordt gewaardeerd. Soms verrassend veelzijdig in de aanpak en altijd gericht op verbetering van de kwaliteit.
Verlies vooral niet uit het oog, dat mentale druk voor een leidinggevende in een sociaal-maatschappelijke omgeving enorm kan zijn.

Zoals vakantie bij een goede besteding deze druk kan wegnemen, zo kan een Nestor het verschil maken door vooral te luisteren, feedback te geven, vraagstukken te verhelderen en werkelijke aandacht en tijd aan de persoon te geven. Goed luisteren heeft positieve invloed op de kwaliteit van informatie en communicatie op je relatie met anderen in je werk.( en vergeet daarbij ook de thuissituatie niet…)

Ik zou de Nestor een goede luisteraar willen noemen. Dit betekent vooral de gesprekspartner veel aan het woord  laten, haar of zijn verhaal achter het te bespreken onderwerp of vraagstuk te laten vertellen.

Het resultaat is vaak verbluffend: nieuwe invalshoeken over strategie en aanpak, een bredere context met mogelijkheden voor betrokkene zelf en een ontspannen benadering en werkhouding. En ook kan dit leiden tot een vervolgopdracht met een nieuwe vraagstelling of nieuw advies. De Nestor beweegt mee en zoekt samen met de opdrachtgever naar mogelijkheden en resultaten die bruikbaar zijn in de organisatie. De inzet is erop gericht mensen in hun functionele rol sterker te maken en flexibeler. Een Nestor als mentor of een ware senior zoals u wilt, het is mij om het even.

Een fijne vakantie gewenst, zonder de werkstress van alledag!

 
Bert Smid
Voorzitter

Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar
U kunt zich hierop abonneren door hier te klikken.

Deel deze pagina: