06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Nieuwe opdrachten

De afgelopen maanden is de Nestorkring met een aantal nieuwe opdrachten gestart. Dat zijn opdrachten bij onder meer bij vrouwenopvang in Leiden, Volksuniversiteit in Rotterdam, een centrum voor Jeugd en Gezin en een stichting Leergeld.

Opdrachten in het nieuwe jaar

De Nestorkring heeft voor volgende jaar als doelen gesteld om het aantal opdrachten te verhogen en daarvoor de acquisitieactiviteiten uit te breiden. Daarnaast probeert de Nestorkring zich nog meer te richten op organisaties die niet de middelen hebben om op de commerciële markt advies of ondersteuning in te huren.

Nieuwe nestors

Er zijn ook twee nieuwe nestors actief geworden. Dat zijn Willy van Stam en Jacobien Hoefnagels.

Interview met Yvonne Zuidgeest

directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie Diverz Zwijndrecht

 

Hoe ben je in contact gekomen met Nestorkring?

‘Ik ben op internet op zoek gegaan naar een adviesbureau zonder winstoogmerk. Ik kwam bij Nestorkring uit en heb met Johan Sevenhuijsen gesproken. Hij is op zoek gegaan naar een nestor die mij kon ondersteunen. Met Marian Stet klikte het vanaf het eerste moment’.
 

De vraag

‘Diverz is een organisatie waar de professionals werken volgens een ‘gestructureerde zelforganisatie’ met een holacratische benadering (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Holacratie). Dat doen we omdat we ook onze cliënten op deze manier willen benaderen, namelijk door het activeren en versterken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden.
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan en mijn vragen waren onder meer hoe je de kwaliteit van het werk kunt waarborgen en hoe je waardering voor elkaar kunt organiseren.’
 

Proces

‘Marian en ik hebben gestructureerd met elkaar gewerkt met iedere twee weken een afspraak die ik meestal voorbereidde met een casus. Door die voorbereiding konden we snel de diepte in, waarbij de wijze waarop Marian vragen stelde mij tot nieuwe inzichten bracht. Vooral het feit dat Marian (en de Nestorkring) zonder model en in grote openheid werkt, waarbij ik zelf de richting bepaalde en oplossingen zocht, was voor mij plezierig en effectief.
Er was een duidelijk begin en einde en dat werkte goed.’
 

Het resultaat

‘De vraag en de werkwijze leidde in ieder gesprek tot nieuwe inzichten.
Een voorbeeld daarvan is dat ik de zin ‘culture eats strategy for breakfast’ tegenkwam. Dat gaf het inzicht dat omgangsvormen, ongeschreven regels en hoe je daar in zou kunnen sturen in een organisatie vaak belangrijker zijn dan de organisatievorm die je kiest. Mede dankzij de ondersteunende gesprekken kon ik zo zelf stappen zetten om bijvoorbeeld ons waarderingssysteem te verbeteren. Ik heb nu voldoende bouwstenen gekregen zoals aandacht voor de grote invloed van cultuur, de kracht van positieve ervaringen en het inzetten van methodes om de organisatie verder te ontwikkelen.
 
‘De ondersteuning van Marian als lid van de Nestorkring heeft mij goed geholpen.’

Column voorzitter

Bert
Professionaliteit en
vrijwilliger zijn

Gaan professioneel handelen en vrijwilligheid samen?
Al meer dan 30 jaar verzorgt een divers team van nestors op basis van

vrijwilligheid een breed scala van diensten aan maatschappelijke organisaties.

De laatste jaren worden wij in toenemende mate gevraagd als partnerschap van directeuren en bestuurders. Dit vraagt van ons een professionele houding en inzet. Bij de kennismaking wordt dan ook een enkele keer de vraag gesteld: Hoe professioneel zijn jullie eigenlijk als Nestorkring? Een terechte vraag en ik grijp deze column aan om dit thema uit te diepen.Vele maatschappelijke organisaties en publieke of semi-publieke instellingen werken zowel met professionele krachten als met vrijwilligers. Van theater tot ziekenhuis: vele diensten zijn ondenkbaar zonder de vrijwillige inzet van burgers. Twee voorbeelden van grote landelijke organisaties:

  • Bij de Vereniging Humanitas werken circa 19.000 vrijwilligers en een kleine  400 beroepskrachten
  • Bij het Nederlandse Rode Kruis werken naast een kleine 700 beroepskrachten  bijna 15.000 vrijwilligers

Dit betekent onder andere dat de vrijwilligers goed geschoold moeten zijn en worden om de taken goed te kunnen uitvoeren. Voor ons als Nestorkring met ruim 25 actieve Nestors, mag de klant uitgaan van een hoge mate van professionaliteit. Een vanzelfsprekendheid zou je denken, maar toch verdient onze goede naam en integriteit de nodige (professionele) aandacht. Dat doen we door elkaar scherp te houden van onze (morele) normen en regels.
Recent hebben wij als Kring ons gebogen over het thema ethiek en professie, tijdens een studiemiddag onder leiding van dr. Rob van Es, filosoof en organisatieadviseur en auteur van vele publicaties en boeken over dit onderwerp, zie https://www.robvanes.com.

Aan de hand van theorie en praktische oefening met een uit onze praktijk afkomstige casuïstiek zijn wij geschoold in enkele facetten van ethisch juist en correct handelen. Voor ons als “vrijwillige” professionals staan wij als dienstverlener/adviseur voor een hoge mate van betrouwbaarheid, oprechtheid, waardigheid en zorgvuldigheid. Dit zijn vier belangrijke aspecten van ons professioneel en integer handelen in organisaties.
En als er een belangrijk vraagstuk al lang op uw tafel ligt, dat vraagt om een goed gesprek, twijfel dan niet om een beroep te doen op de Nestorkring. Het is de moeite waard!

Bert Smid
Voorzitter

Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar
U kunt zich hierop abonneren door hier te klikken.

Deel deze pagina: