06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Een interview met nestor Bert Smid.

Noem me maar een mensenmens, iemand die eerder let op wat mensen nodig hebben dan op organisatiemodellen of geldstromen. Dat zie je terug in mijn werk voor de Nestorkring. Mijn doel is vooral om managers en ander leidinggevenden te steunen in hun persoonlijke groei. 

Daarbij helpt het, dat ik zelf met mijn voeten in de klei heb gestaan. Ik ben docent geweest in het MBO en het voortgezet onderwijs. Daar heb ik geleerd dat je er met zoiets als modelmatig werken of sturen op cijfers niet bent. Uiteindelijk zijn het mensen die het werk vormgeven. 

Uiteindelijk zijn het mensen die het werk vormgeven.

Voor mij gaat het eerder om de waarden die je gezamenlijk wilt bereiken. Menselijke waarden om precies te zijn. Ik ben geen consultant die langskomt, snel even aan wat knoppen draait en daar zelf ook meteen beter van wordt. Ik kies voor open gesprekken met individuele leidinggevenden of met groepen. Wat zijn hun sterke en hun zwakke punten, hoe kunnen zij zichzelf verbeteren zonder mee te gaan met de waan van de dag? 

En dan blijft natuurlijk de vraag wat je daarmee wilt bereiken. Je kunt praten wat je wilt, uiteindelijk moet je resultaten boeken. Het is mijn overtuiging, dat leidinggevenden die beter in hun kracht staan, meer kunnen betekenen voor hun organisatie en zelfs voor de maatschappij als geheel. Ik hoop dat ik ze met mijn kennis en ervaring een stukje op weg kan helpen.

Deel deze pagina: