06 - 53667108

info@nestorkring.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Nieuwe opdrachten

De afgelopen maanden is de Nestorkring met een aantal nieuwe opdrachten gestart. Dat zijn  opdrachten bij onder meer een buitenschoolse opvang in Gouda, een maatschappelijk bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam, de Pauluskerk in Rotterdam, de Nederlandse Vrouwenraad en een Joodse instelling in Den Haag.

Opdrachten vorig jaar

In 2023 heeft de Nestorkring een goed jaar gehad met meer opdrachten dan begroot. De waardering voor ons werk blijft onverminderd groot. In het eerste kwartaal van 2024 zijn alweer de nodige acquisitiegesprekken gevoerd en nieuwe opdrachten gestart.

Interview met Fleur van Muiswinkel

Directeur Museum Hilversum, een museum dat zich richt op mediakunst, mediacultuur en fotografie

 

Hoe is contact met de Nestorkring ontstaan?

Via Marijke van Telehits, die op het moment belde dat ik als kersverse directeur juist behoefte had om eens te sparren met iemand van buiten de organisatie.

Wat was de opdracht die je met Lydia de Jong hebt afgesproken?

Aan het begin van de coachopdracht hadden we de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • professionaliseren van de bedrijfsvoering en optimaliseren inzet huidige bemensing;
  • meerjarenbeleidsplan, jaarplan en werkplannen voor het team maken;
  • huidig imago en gewenst imago, versterking van het merk en gewenste positionering;
  • fondsenwerving;
  • PR en communicatie in aanloop naar exposities.
Hoe is het proces verlopen?

Uiteindelijk hebben we het vooral gehad over aspecten van:

  • professionaliseren bedrijfsvoering en optimaliseren inzet huidige bemensing;
  • meerjarenbeleidsplan, jaarplan en werkplannen team;
  • mijn persoonlijke ontwikkeling. Over prioriteren en faseren, mijn eigen grenzen bewaken, soms vertragen en zelfvertrouwen hebben.

Mijn ervaring met Lydia was ronduit geweldig. De expertise op de diverse gebieden maar ook haar insteek en werkwijze als coach sloten naadloos aan bij wat ik nodig had. Ik ben Nestorkring en Lydia zeer dankbaar dat de nestor en ik deze extra lange coaching termijn mochten doen.
 

Wat was het resultaat?

Er is enorm veel gebeurd in de organisatie zoals de opbouw van een sterk team dat zin heeft om echt samen te werken en projecten efficiënt aan te pakken. We hebben nu een beleidsplan met draagvlak bij het bestuur en de medewerkers weten welke stappen gezet moeten worden om de positie van het museum in het domein van fotografie en kunst te versterken. De financiën zijn op orde met zelfs klein positief resultaat.
Ik heb geleerd om beter te prioriteren en stuur mijn team in goede sfeer op samen planmatig werken met mooie resultaten!
 

Wat is de meerwaarde van dit proces voor jonge mensen?

Als jonge professionals kunnen we de expertise van oudere experts goed gebruiken. Het is ware bron van inspiratie want het wiel is namelijk al uitgevonden … al voelt het soms door de drukte, stress en onzekerheid die komen kijken bij het werk nietzo. Dankzij de gesprekken met nestors als Lydia, kan de jonge professional situaties beter in perspectief zetten.

Een organisatie zoals de Nestorkring is dan ook echt van groot belang en draagt bij aan de professionalisering van individuen en organisaties. Dat is een groot goed dat we moeten koesteren.

Column voorzitter

Bert
Verenigingen

Van de vele opdrachten die wij als Nestorkring krijgen, is een groot aantal afkomstig van stichtingen en verenigingen.

In Nederland zijn er circa 150.000 verenigingen en op vereniging lijkende stichtingen. Daarbuiten kennen we vele verbanden, die kenmerken hebben van een verenigingsstructuur.
 
Wijzelf, de Nestorkring, zijn een stichting (de rechtsvorm), maar we vinden ons meer een door ideaal gedreven kring van vrijwillige deelnemers, zoals een vereniging. Wij hebben een collectieve ambitie met elkaar. De rechtsvorm is anders, de werkwijze en ook de cultuur. Dat vraagt kennis en een andere benadering van adviseurs en bestuurders, leidinggevenden. Zo kennen wij allemaal wel in onze eigen kring mensen die een overstap van het bedrijfsleven naar een maatschappelijke organisatie hebben gemaakt. En horen dan vaak verzuchting “dat is toch wel heel anders werken; vooral het werken met vrijwilligers vraagt om een specifieke aanpak.”
 
Wanneer je kijkt naar de organisatiekenmerken van een vereniging, dan zie je nogal wat verschillen in governance, de verantwoordelijkheden en vooral de onderlinge relaties. Wanneer er sprake is van een groei in activiteiten, dan spelen direct meer professionele zaken een grote rol, zoals het vraagstuk van financiering, verhouding centraal bureau en bijvoorbeeld de afdelingsbesturen bestaande uit vrijwilligers. Dat is een uitdagend terrein, omdat na jaren van ontzuiling in de Nederlandse samenleving de behoefte aan nieuwe collectieven, zoals verenigingen en coöperaties, toeneemt. Ik ben benieuwd of in uw branche of sector ook deze bewegingen gangbaar zijn, dan wel dat u aspecten van deze organisatievormen herkent.
 
De nestors gaan zich op de eerstkomende jaarlijkse bijeenkomst in mei van dit jaar verdiepen in deze omvangrijke materie, mede aan de hand van een publicatie en een interactieve workshop. Met als doel verdieping en kennis opdoen, die wij mogelijk later met u kunnen delen. Want organiseren vanuit passie en met een maatschappelijk perspectief is voor velen van u en ons een aansprekende missie.

Bert Smid
Voorzitter

Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar
U kunt zich hierop abonneren door hier te klikken.

Deel deze pagina: