Gebruik de kennis die je in huis hebt

Gebruik de kennis die je in huis hebt

Een interview met nestor Bram Busstra Als je lang in het buitenland hebt gewerkt, dan verbaas je je wel eens over hoe het toegaat in Nederland. Zo ik kijk met verwondering naar de manier waarop organisaties de kennis en ervaring van hun medewerkers gebruiken. Of beter...
Samen door de crisis

Samen door de crisis

Een interview met nestor Wim de Nobel We beleven een ongekende crisis. Dat ‘ongekend’ bedoel ik letterlijk: zoiets als deze coronacrisis hebben we nog nooit meegemaakt. Op het moment dat ik dat zeg zijn de scherpste kantjes er vanaf, maar dat kan tijdelijk zijn. Hoe...
Een Nestor kan rust brengen

Een Nestor kan rust brengen

Een interview met nestor John Bloemers   Zoals Martine Delfos het zegt: ‘Altruïsme is een vorm van egoïsme, waar een ander wat aan heeft.’ Werk voor de Nestorkring is altruïsme, maar het is niet vrijblijvend. Nestors zijn mensen die weten wat het is om...
Mensen kansen geven om zich te ontwikkelen

Mensen kansen geven om zich te ontwikkelen

Een interview met nestor Nicole Senteur Je kunt zeggen dat ik geluk heb gehad. Geluk omdat ik de kans kreeg om me te ontwikkelen. Ik ben begonnen als maatschappelijk werker, maar ontdekte dat een leidinggevende functie beter bij me paste. Dat was een flinke stap en...
Nestors houden het hoofd koel in onzekere tijden

Nestors houden het hoofd koel in onzekere tijden

Een interview met nestor Jan Bauer Ja, de Coronacrisis. Je kunt er niet omheen, ook niet bij de Nestorkring. De gevolgen zijn nog niet te overzien, zeker niet voor de langere termijn, maar dat ze er zullen zijn is duidelijk. Ook onze klanten, non-profitorganisaties...